Header Bar
Header Bar

Spin 2 Win 轉得多贏得多

為一家大小提供更多樂趣

為一家大小提供更多樂趣

Subheading

今個夏天,一同前來香港摩天輪參與「Spin 2 Win 轉得多贏得多」抽獎活動吧!

將會有過千隻毛絨玩具作為獎品,而你會有機會贏取可愛的毛公仔回家,分別有特大、大、中、細,能贏到哪一隻就看你的運氣啦! 每一轉都會贏得獎品啊!

 

優惠套票A – $100:

x1 幸運抽獎輪獎券,贏取特大/大/中/細公仔
x1 香港摩天輪門票
x1 旋轉木馬門票
x1 熱狗/沙冰一客

優惠套票B – $60:

x1 幸運抽獎輪獎券,贏取特大/大/中/細公仔
x1 香港摩天輪門票

優惠套票C – $60: 

x1 幸運抽獎輪獎券,贏取特大/大/中/細公仔
x1 旋轉木馬門票

 

請到Zicket.co 購買優惠套票

 

條款及細則

1. 幸運抽獎為顧客提供在香港摩天輪的推廣活動中贏得毛絨玩具的機會。 玩具的外觀、大小和材料各異。此幸運抽獎推廣活動僅限於香港摩天輪星期五至星期日早上11時至晚上11時及星期一至星期四中午12時至下午9時之間進行。

2. 活動套票在任何其他地方均不適用。(開放時間或有更改,詳情請瀏覽官方網頁)

3. 幸運抽獎推廣活動套票A,價值100港元,包括但不限於

a. 乘坐香港摩天輪一次,

b. 乘坐旋轉木馬一次,

c.  熱狗或沙冰一客,

d. 幸運抽獎輪獎券一張。

如果出於技術原因或其他合理原因無法提供a-c所列的任何一項,則工作人員應提供具有相同價值的香港摩天輪/旋轉木馬門票, 遊戲或食品作替代。

4. 幸運抽獎推廣活動套票B,價值60港元,包括但不限於:

a. 乘坐香港摩天輪一次,

b. 幸運抽獎輪獎券一張。

如果出於技術原因或其他合理原因無法提供a 所列的,則工作人員應提供具有相同價值的香港摩天輪/旋轉木馬門票, 遊戲或食品作替代。

5. 幸運抽獎推廣活動套票C,價值60港元,包括但不限於:

a. 乘坐旋轉木馬一次,

b. 幸運抽獎輪獎券一張。

如果出於技術原因或其他合理原因無法提供a 所列的,則工作人員應提供具有相同價值的香港摩天輪/旋轉木馬門票, 遊戲或食品作替代。

6. 優惠只能通過一次交易購買。

7. 幸運抽獎推廣活動的項目不可互換。

8. 幸運抽獎推廣活動將在香港摩天輪購票地點以外,公園內的另一個地點進行。

9. 決定顧客會否獲得毛絨玩具獎勵的機制應為“旋轉抽獎輪”,類似下圖所示。 顧客將在工作人員陪同下轉動抽獎輪。

 

10. 顧客旋轉抽獎輪,抽獎輪最終會因轉針而停止。 當抽獎輪停止轉動時,轉針停止的板面將決定顧客嬴得的獎品。

11. 顧客每次旋轉抽獎輪時必須旋轉輪子至少完整360度,才能使其旋轉有效。

12. 抽獎輪具有8種不同顏色一共42個板面。轉針指出的顏色將決定顧客贏得的獎品。

13. 抽獎輪旋轉機率是隨機的,顧客將無法控制結果。 顧客不能交換毛絨玩具獎品。顧客將嬴得的獎品會通過旋轉抽獎輪隨機指示決定。

14. 所有購買幸運抽獎輪推廣活動套票的顧客都保證可以贏得毛絨玩具。 顧客不能選擇贏得的毛絨玩具,而是根據抽獎輪決定。

15. 只有購買幸運抽獎輪推廣活動套票的顧客才有機會參加幸運抽獎並贏取毛絨玩具。

16. 幸運抽獎輪推廣活動將於2020年7月5日星期日開始,至2020年8月4日星期二結束。

17. 幸運抽獎輪推廣活動之結束會於《蘋果日報》及《英文虎報》刊登廣告宣布。 報紙的發布日期是2020年8月6日。

18. 對於任何收到的玩具或贏取玩具之方式有任何分歧,香港摩天輪之管理層將保留最終決定權。

 

如有任何查詢,歡迎郵寄至enquiries@hkow.hk

 

 

preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload
preload